สายบุญ! บิ๊กศูนย์เรียนรู้สมเด็จโตหารือ ผอ.ปันงบฯ ช่วยเหลือครู – นร. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว “ไต – นิ่ว”เล่นงาน! เล็งสร้างระบบประปาสะอาดได้มาตรฐาน

                          วันที่ 20 พ.ค.61 โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่ นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการตรวจหน้าพระสมเด็จยุคต้นและยุคกลางของกลุ่มศูนย์เรียนรู้สมเด็จโต โดยมีนายพาศน์วินทร์ ปิ่นกุมภีร์ ประธานบริหารศูนย์เรียนรู้สมเด็จโต และคณะกรรมการให้การต้อนรับ

                        ทั้งนี้นายนัษฐภัทร์ ได้ร่วมพูดคุยและอธิบายปัญหาเรื่องระบบน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับสมาชิกรับทราบ เนื่องจากก่อนหน้านี้ ทางคณะผุ้บริหารและกรรมการศูนย์ฯ ได้รับทราบปัญหาเรื่องดังกล่าว จึงได้เดินทางขึ้นไปดูสภาพจริงที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวมาก่อนหน้าแล้ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตครู นักเรียน ตลอดจนชาวบ้านโดยรอบโรงเรียน เนื่องจากน้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใช้นั้นไม่ได้คุณภาพ ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้ใช้น้ำดื่มกิน โดยการช่วยเหลือด้านงบประมาณการปรับปรุงระบบน้ำประปาที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

                           นายนัษฐภัทร์ กล่าวว่า โรงเรียนแห่งนี้มีบุคลากร 75 คน นักเรียน 740 คน สอนตั้งแต่ประถม 1 – มัธยมปลาย มีทั้งนักเรียนที่ไปกลับ และกินนอน โดยเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2516 จากอดีตจนถึงวันนี้ ทางรงเรียนประสบปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้มาโดยตลอด ต้องใช้น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใช้โดยตรง ไม่มีอุปกรณ์กรองน้ำและบ่อบำบัด ทำให้น้ำที่นำขึ้นมาใช้มีกลิ่นไม่สะอาด รวมถึงการตกตะกอนของฝุ่น ที่นำขึ้นมากักเก็บไว้ในถังและภาชนะอื่นๆ โดยพบว่าครูที่นี่ป่วยเป็นโรคไตจำนวนมาก รวมไปถึงนิ่ว ส่วนเด็กนักเรียนเองก็พบหินปูนในช่องปากจำนวนมาก เนื่องจากใช้น้ำแปรงฟัน ชำระล้างร่างกายและดื่มกิน ล้างผัก ผลไม้ ล้างจาน ภาชนะต่างๆ รวมไปถึงการใช้น้ำในการประกอบหารให้ครู นักเรียนได้รับประทานกัน บางรายมีอาการแพ้เป็นผดผื่นตามร่างกายหลังการอาบน้ำ และซักเสื้อผ้า ทางโรงเรียนต้องเชิญแพทย์ทันต กรรมมาดูแลและกำจัดหินปูนให้นักเรียนเป็นระยะๆ แม้แต่ถังน้ำในห้องน้ำห้องส้วมต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อยครั้ง เพราะมีคราบตะกอน ดิน ฝุ่นจับอยู่จำนวนมาก แม้แต่เครื่องกรองน้ำดื่มก็ต้องถอดไส้เครื่องกรองออกมาทำความสะอาดอยู่บ่อยครั้ง

                         ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นทางโรงเรียนได้พูดคุยกับทางผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้สมเด็จโต ถึงแนวทางการช่วยเหลือด้านงบประมาณเพื่อมาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขและสร้างระบบผลิตน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานเพื่อช่วยเหลือให้ครู นักเรียน รวมถึงชาวบ้านโดยรอบซึ่งมีอยู่ 228 หลังคาเรือน และเจ้าของที่ดินที่ยกที่ดินให้จัดสร้างโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์จากระบบจ่ายส่งน้ำอัตโนมัติ  บ่อบำบัดน้ำประปาร่วมกันในอนาคต ซึ่งการสร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาจะแล้วเสร็จคาดว่าใช้เวลา 4 – 5 เดือน และใช้งบประมาณราว 5 ล้านบาท

                        ขณะที่ นายพาศน์วินทร์ ปิ่นกุมภีร์ ประธานบริหารศูนย์เรียนรู้สมเด็จโต หลังจากการหารือถึงแนวทางในการดำเนินการจัดสร้าง ปรับปรุงระบบน้ำประปากับทางผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว แล้วในวันพรุ่งนี้ทางคณะกรรมการจะเดินทางขึ้นไปดูสถานที่จริงของโรงเรียนอีกครั้ง เพื่อจะได้สนับสนุนทุนในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู นักเรียน และชาวบ้านบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีน้ำสะอาดไว้กินใช้ สุขภาพดีห่างไกลโรคภัยต่างจากการดื่ม และใช้งานในด้านต่างๆต่อไป.

////// ทีมข่าวนิวส์ทั่วไทย / ภาพ – ข่าว ////////

Comments

comments