จังหวัดตาก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตร

               วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ต้าน อ.ท่าสองยางนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

                 โดยภายในงานมีการกิจกรรมฐานเรียนรู้การเกษตร การให้บริการด้านการเกษตรโดย สำนักงานเกษตรอำเภอ การออกร้านจำหน่ายสินค้าการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจ การออกร้านจำหน่ายผลไม้จากโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง อาทิเช่น เสาวรส ฝักทอง องุ่น เป็นต้น

/////////// ทีมข่าวนิวส์ทั่วไทย/ ภาพ – ข่าว /////////////

Comments

comments