อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย รวบ ๒ เขมร ลักลอบตัดไม้ในเขตอุทยาน

ตามนโยบาย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เปิดยุทธการ “ลับคมขวาน”ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ล่าสัตว์ ในเขตป่าอนุรักษ์ พื้นที่รับผิดชอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ตามยุทธการ “ลับคมขวาน” ผู้อำนวยการสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการ หน่วยลาดตระเวน SMART Patrol อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ตามแนวตะเข็บชายแดน ป้องกันการตัดไม้ ทำไม้และล่าสัตว์


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 17.20 น. นายจิณณะ สามศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย พร้อมด้วย หน่วย SMART Patrol ได้จัดกำลังวางแผนออกตรวจ ตามข่าวที่ได้รับ ว่ามีการทำไม้ บริเวณป่าลำห้วยตะโหงก ทิศใต้บ้านแข้ด่อน ในเขต อช จึงได้นำกำลัง และวางแผน (ตามคลิป) เมื่อวางกำลังปิดล้อม ซึ่งใช้ ลำห้วยตะโหงก เป็นแนวประชิดเพื่อกดดันให้วิ่งลงห้วย และป้องกันการ ต่อสู้ และยิงกันเอง เมื่อสิ้นเสียงเครื่องเลื่อยยนต์ จนท จึงได้เข้าตรวจยึดจับกุมได้ชาวกัมพูชา 2 ราย ชื่อ-นายชุก มก อายุ 25 ปี สัญชาติกัมพูชา อาศัยอยู่บ้านน้ำแดง ตำบลน้ำแดง อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร และนายบุญซง ซิง อายุ 14 ปี สัญชาติกัมพูชา อาศัยอยู่บ้านน้ำแดง ตำบลน้ำแดง อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ของกลางที่ตรวจยึดได้ คือไม้มะค่าโมง จำนวน 2 ท่อนปริมาตร 0.949 ลบ.ม. เลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์และโซ่ ยี่ห้อ สติล สีส้ม จำนวน 1 เครื่อง กระสอบปุ๋ยสีขาว จำนวน 1 ใบ บล็อกขันหัวเทียนจำนวน 2 ชุด ไขควงหกเหลี่ยม 1 อัน กุญแจปากตาย เบอร์ 10 จำนวน 2 อัน น้ำมันเบนซิน จำนวน 5 ลิตร จอบ จำนวน 1 เล่ม มีดปลายแหลม จำนวน 1 เล่ม โดยแจ้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ฐาน “ ร่วมกันทำไม้หวงห้าม โดยไม่รับอนุญาต ”มาตรา 48 ฐาน “ ร่วมกันแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาต”มาตรา 69 ฐาน “ ร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่ได้รับอนุญาต” 2. ผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา 16 (2) ฐาน “ ร่วมกันเก็บหานำออกไปหรือทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่น ” 3. ผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559 มาตรา 14 ฐาน “ ร่วมกันทำไม้ หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต ” 4. ผิดตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 4 ฐาน “ ร่วมกันมี ผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ ”


บริเวณป่าลำห้วยตะโหงก ทิศใต้บ้านแข้ด่อน ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย และเป็นพื้นที่ทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูเมย ป่าเขาสวนตาล และป่าพลาญไหแตก ท้องที่ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด UTM 48 P 508003 E. 1580633 N. นำเรื่องราวส่งพนักงานสอบสวน สภ.น้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อบ. ดำเนินคดีตามกฏหมาย

    นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร
ผอ สบอ 9 อุบลราชธานี รายงาน

Comments

comments

Lek